W ubiegłym roku gmina Lądek-Zdrój zawarła z gminą wiejska Kłodzko Porozumienie w sprawie przyłączenia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach położonych na obszarze wiejskim gminy Lądek – Zdrój (Trzebieszowice, Konradów) do oczyszczalni ścieków w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

W dniu 19 lipca 2022r., w obecności m.in. Burmistrza Lądka-Zdroju – Romana Kaczmarczyka oraz Wójta Gminy Kłodzko – Zbigniewa Tura, doszło do przekazania gminie wiejskiej Kłodzko wypracowanej przez lądecki samorząd części dokumentacji projektowej. Dzięki temu gmina wiejska Kłodzko będzie mogła przystąpić do realizacji koniecznych etapów, w tym do rozbudowy kolektora, który umożliwi włączenie sieci sanitarnej i wodociągowej z terenu Konradowa i Trzebieszowic i połączenie systemu z oczyszczalnią ścieków w Ołdrzychowicach Kłodzkich.

Recommended Posts