Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie wszystkich osób narodowości ukraińskiej o obowiązku szkolnym i nauki wynikającym z polskiego prawa oświatowego i obejmującym dzieci w wieku 6-18 lat.

Wszystkie osoby realizujące naukę w formie on-line na Ukrainie są zwolnione z ww. obowiązku.

W związku z powyższym prosimy o wypełnienie właściwego formularza, zawierającego informacje o formie kształcenia dziecka / podopiecznego i złożenie go w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju (Rynek 31) do dnia 29.03.2022 r.

Formularz w załączniku.

Oświadczenie rodzica ucznia PL i UA

 

Шановні пані та панове,

Звертаємося до вас з проханням повідомити всі особи української національності про  обов’язок шкільної освіти/навчання, який випливає з освітнього права у Польщі і поширюється на дітей у віці 6-18 років.

Всі особи, які реалізують навчання у формі онлайн в Україні, від цього обов’язку звільнюються.

У зв’язку з вищезгаданним просимо до 29.03.2022 р. заповнити відповідну заяву, яка містить інформацію о формі освіти дитини/підопічного, та скласти її в Бюро обслуги клієнта уряду міста та гміни в Льондку-Здрою (Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju) за адресою ul. Rynek 31.

Заява знаходиться в додатку.

Oświadczenie rodzica ucznia PL i UA

Recommended Posts