DOLNY ŚLĄSK 30.03.2021 r., godz. 17:00-20:00

PROGRAM SPOTKANIA

Powitanie i otwarcie spotkania:

 • Wojciech Jachimowicz, Współprzewodniczący RDPP ze strony pozarządowej
 • Wojciech Kaczmarczyk, Współprzewodniczący RDPP ze strony rządowej
 • Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego
 • Waldemar Weihs, Przewodniczący Dolnośląskiej RDPP
 • Maria Lewandowska-Mika, Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych
 • Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Informacja o możliwościach wsparcia organizacji obywatelskich przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

 • Wojciech Kaczmarczyk, Dyrektor NIW-CRSO

Przedstawienie informacji o działalności krajowej RDPP – kompetencje formalne, podejmowane działania, skuteczność podejmowanych działań. Poznanie kondycji sektora obywatelskiego – problemy organizacji w terenie z ew. propozycją ich rozwiązań:

 • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Cezary Miżejewski, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Realizacji Zasady Partnerstwa

Środki unijne na kolejnych 7 lat – na ile aktywność organizacji pozarządowych w konsultacjach proponowanych dokumentów może mieć wpływ na dostępność środków, ich wielkość oraz obszary wsparcia:

 • Justyna Ochędzan, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Realizacji Zadań Publicznych
  i Ekonomii Społecznej
 • dr Maciej Kunysz, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Funduszy
 • Arkadiusz Czocher, Prezes Forum Aktywności Lokalnej
 • Agnieszka Kasina, Prezes Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

Koncepcja Rady Dialogu Obywatelskiego jako następcy krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego – kompetencje, sposób wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych, czy zastąpić także wojewódzkie RDPP?

 • Krzysztof Balon, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Rozwoju Dialogu Obywatelskiego

Konsultacja uporządkowania sprawozdawczości dla organizacji,czyli uproszczenia wielu obowiązków formalnych:

 • Alicja Gawinek, Przewodnicząca Zespołu RDPP ds. Sprawozdawczości
  w Organizacjach Pozarządowych

• Moderator: Waldemar Weihs, Przewodniczący Zespołu RDPP ds. Komunikacji Społecznej

REJESTRACJA NA SPOTKANIE https://forms.gle/HL6x9wdrKJFRw2tt8

(formularz będzie aktywny do 28 marca 20201 roku, do godziny 23.59)

Recommended Posts