Trwają zaawansowane prace budowlane związane z adaptacją pozyskanego przez gminę pustostanu przy ul. Klonowej 13 w Lądku-Zdroju.
Już niebawem, straszący dotychczas swym wyglądem budynek – wypięknieje. W jego wnętrzu – do dyspozycji samorządu – pojawi się 17 nowych lokali, stanowiących mieszkaniowy zasób gminy.
Tworzone mieszkania przeznaczone będą do użytkowania jako mieszkania komunalne, z czego 2 wytypowano jako tzw. mieszkania „chronione” (lokale socjalne, mające zapewnić osobom w nim zamieszkującym przygotowanie do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie lub zastąpić pobyt w placówce zapewniającą całodobową opiekę).
Prace adaptacyjne budynku prowadzone są przy stosunkowo niskim wkładzie własnym gminy Lądek-Zdrój, bowiem na ten cel lądecki samorząd pozyskał wsparcie finansowe w wysokości 2 852 409,78 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego.
Roboty budowlane prowadzi wyłoniony w drodze postępowania przetargowego wykonawca – firma Wasama Sp. z o.o. Zakres prac jest bardzo duży – od izolacji i odwodnienia, poprzez adaptację ukłądu wnętrza, nowych sieci instalacyjnych aż po “kosmetykę” wykończeniową.
Koszt całej inwestycji to kwota 3 890 595,98 PLN, a oddanie obiektu do użytku planowane jest jeszcze w tym roku.

Recommended Posts