Na ukończeniu znajduje się dokumentacja projektowa dla wykonania nowych lokali mieszkalnych przewidzianych do realizacji w ramach Społecznej Inicjatywy Społecznej SIM SUDETY na lata 2022 – 2026. Do lądeckiego samorządu wpłynęła wizualizacja obiektu, który w najbliższych latach ma powstać na terenie Lądka-Zdroju. Po uzyskaniu akceptacji oraz uzgodnień dokumentacja stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedur związanych z przystąpieniem do etapu budowy zakładanego obiektu.

Przypominamy, że w ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie w Lądku-Zdroju 27 mieszkań dla rodzin, które interesują się lokalami mieszkalnymi pod wynajem. Lokale, które powstaną pod egidą SIM, mają w swym założeniu być dostępne m.in. dla rodzin, których nie stać na wzięcie zwykłego, komercyjnego kredytu mieszkaniowego – według założeń Programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Realizacja powyższego zadania, prowadzonego przez gminę Lądek-Zdrój w ramach SIM Sp. z o.o., wsparta jest pozyskanym przez gminę dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego są przeznaczone są m. in. na sfinansowanie części wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin-członków SIM (na chwilę obecną 17 samorządów) – w tym gmina Lądek-Zdrój – otrzymała wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę 3 milionów złotych.

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój wystąpiła o udzielenie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1 074 923,00 zł na dodatkowe wsparcie realizacji powyższej inwestycji.

Recommended Posts