Dziś w Lądku-Zdroju została założona Lądecka Spółdzielnia Energetyczna. Jej funkcjonowanie jest w swej istocie inicjatywą non-profit  – podejmowane w ramach spółdzielni działania nastawione będą przede wszystkim na zapewnienie swoim członkom samowystarczalności oraz bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej ważnym aspektem działania jest też poprawa jakości powietrza w regionie i powstanie nowych, lokalnych miejsc pracy – co w przypadku uzdrowiskowej miejscowości nie pozostaje bez znaczenia.

Dzisiejszym przedpołudniem zawiązały się powołane przez trzech członków-założycieli (UMiG, L.U.K. sp. z o.o. oraz CKiR) organa Spółdzielni-  Zarządu i Rady Nadzorczej, w skład której weszły delegowane przez powyższe instytucje osoby:

  • Dorota Kuczwalska – Prezes Zarządu LSE

oraz członkowie Rady Nadzorczej LSE:

  • Magdalena Gordziejewska
  • Justyna Górna
  • Helena Kołodziej – Przewodnicząca
  • Michał Pietkiewicz
  • Grzegorz Szczygieł

Prawne zawiązanie organów LSE to jeden z pierwszych etapów rozwoju przedsięwzięcia zmierzającego do szerokiego wykorzystania przez lokalny samorząd naturalnych i ekologicznych źródeł energii odnawialnej – zarówno energii słonecznej jak i geotermii.

Mając na uwadze budowaną właśnie w Lądku-Zdroju farmę fotowoltaiczną, utworzenie spółdzielni uchwalenie jej statutu oraz wyłonienie członków zarządu pozwala na dalsze, prawnie umocowane działania w zakresie zarządzania i nadzorowania kolejnych etapów rozwoju spółdzielni, w szczególności w obrębie obsługi członków i dysponowania zasobami. Kolejnym działaniem jest złożenie w tym tygodniu wniosku o rejestrację Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej w Krajowym rejestrze Sądowym.

 

Recommended Posts