Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 11 marca br. Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk podpisał w imieniu inwestora, tj. lądeckiego samorządu umowę, której przedmiotem jest przebudowa jednego z budynków mieszkalnych oraz zmianie sposobu użytkowania przylegających do niego budynków parterowych.
Działanie to jest ukierunkowane na potrzeby stworzenia nowych, tak bardzo potrzebnych mieszkań komunalnych w Lądku-Zdroju.

Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca – firma Wasama Sp. J. – przez najbliższe miesiące dokonywać będzie zupełnej metamorfozy obiektu, który znajduje się przy ulicy Klonowej pod nr 13.
Koszt całęj inwestycji to kwota 3 890 595,98 PLN.

Warto zaznaczyć, że w związku ze złożonym do Banku Gospodarstwa Krajowego wnioskiem o udzielenie finansowego wsparcia na realizację działania, lądecka gmina otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 2 852 409,78 zł. Dzięki temu – przy niewielkim stosunkowo wkładzie własnym – już wkrótce do dyspozycji samorządu pojawi się 17 nowych lokali stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w tym 2 mieszkania chronione. Wykonawca prac budowlanych ma 18 miesięcy na realizację zamówienia, zatem oddanie obiektu do użytku planowane jest na 2023r.

Recommended Posts