Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
– Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa. Uwagi i wnioski może składać każdy zainteresowany.

Szczegółowe informacje dostępne pod następującym adresem: http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument,iddok,5158,idmp,27,r,r

Recommended Posts