Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania jednorazowo do dnia 31 marca danego roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku po tej dacie – w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

Płatność

Opłata od posiadania psów w gminie Lądek-Zdrój wynosi 80,00 zł od jednego psa oraz 40,00 zł za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
Opłata płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju – nr konta: 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010.

Kontakt
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Lądku-Zdroju,
tel. 74 8 117 881

Recommended Posts