wod-kan
W piątek, 15 września 2023 r., ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y.
W ramach ww. Programu Gmina Lądek-Zdrój otrzymała dotację 1.950.000 zł. na zadanie: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Trzebieszowice – Etap 1.
Dofinansowanie zadana to 98% wartości inwestycji. Wkład własny Gminy Lądek-Zdrój wynosić będzie zatem tylko 2% , czyli około 40.000 zł.
wod-kan
Wsparcie finansowe inwestycji wod-kan

Recommended Posts