Z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej od 5.02 w Czechach ponownie zaczął obowiązywać stan wyjątkowy. Od 18.12 przywrócone zostało ograniczenie swobodnego przemieszczania się,  od 05.02 obowiązują nowe zasady wjazdu/wyjazdu na/z terytorium Czech.

Podróżni z Polski (kraju czerwonego tj. sklasyfikowanego jako o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19) mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (tj. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. Dla tych osób, przyjazd do Czech na okres powyżej 12 godzin wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24h przed wjazdem, a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu w Czechach do 5 dni od wjazdu

Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe.

Wyjątkiem od tej zasady tj. zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • obywatele UE i cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały lub długoterminowy na terenie UE, którzy w ciągu 12 godz. przejeżdżają przez Czechy tranzytem,
  • podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12 godz. z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu),
  • pracownicy transgraniczni
  • uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;

Zasady zachowania w przestrzeni publicznej i restrykcje sanitarne na terytorium Czech aktualizuje Ministerstwo Zdrowia RCZ: https://koronavirus.mzcr.cz/

Infolinia MSW RCZ: (+420) 974 820 680 (w. 3)

Pn – Cz: 8:00 – 16:00, Pt: 8:00 – 12:00

Recommended Posts