informacja

W związku z opracowywaniem projektu dokumentu dotyczącego “Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Lądek-Zdrój”, zamieszczamy poniżej link do ww. ankiety i zapraszamy uprzejmie mieszkańców Gminy Lądek-Zdrój do jej wypełnienia.

Termin zakończenia zbierania w/w ankiet on-line: 19 lutego 202 r.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGz-RGtWJYzWNxKMOfUi2S05J4H_8Jy0Wlj0oJF1jKkqh4fQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Recommended Posts