Burmistrz Lądka-Zdroju ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagania, które winien spełniać kandydat na wskazane stanowisko dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lądek-Zdrój pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/plik.php?id=1498443&wer=1

Zapraszamy chętnych do składania ofert!

Recommended Posts