Mając na uwadze trudną sytuację wywołaną obostrzeniami wprowadzonymi w związku z występowaniem Covid-19, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk zaprasza wszystkie podmioty prowadzące w I kwartale 2021r. działalność gospodarczą na terenie gminy Lądek-Zdrój do udziału w telekonferencji, podczas której zostaną poruszone m. in. tematy możliwych form pomocy i wsparcia ze strony lądeckiego samorządu dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii.

Telekonferencja odbędzie się w formie internetowej, za pomocą platformy ZOOM w najbliższy wtorek, tj. 18 maja 2021r. o godz. 14:00.

Podmioty lub ososby, które chcą uczestniczyć w telekonferencji, proszone są o wysłanie droga zwrotną informacji/potwierdzenia chęci udziału w wydarzeniu wraz z podaniem w treści nr NIP prowadzonej działalności.

W odpowiedzi podmiotom potwierdzającym udział w wydarzeniu przesłany zostanie unikalny link, dzięki któremu bedzie możliwe połączenie się on line i dyskusja podczas wideokonferencji.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do poniedziałku, do godz. 14:00 – chęć udziału prosimy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: turystyka@ladek.pl

Recommended Posts