Do końca czerwca został przedłużony termin, w którym właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych mogą bezpłatnie zgłosić ofertę swoich obiektów do publikacji w Dolnośląskim katalogu dobrych praktyk – agroturystyka i zagrody edukacyjne.

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu wydaje katalog, w którym będzie można znaleźć ofertę około 100 obiektów turystycznych z Dolnego Śląska – gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, zrzeszonych w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych.

Katalog powstaje w ramach operacji „Tworzenie sieci kontaktów sprzyjających innowacjom w rozwoju usług turystycznych na obszarach wiejskich Dolnego Śląska”.

Regulamin i karta zgłoszenia dostępna jest na stronie http://dodr.pl/zapowiedzi,1029-wydajemy-dolnoslaski-katalog-dobrych-praktyk-agroturystyka-i-zagrody-edukacyjne

Zachęcamy do rozpowszechnienia tej  informacji wśród swoich znajomych, prowadzących ww. działalności.

Recommended Posts