Projekt „Walcz z kleszczem !” nr RPDS.08.07.00-02-0006/20 skierowany jest do terenów najbardziej zagrożonych zachorowaniem na choroby odkleszczowe.

Powiaty objęte działaniami: lubański, kamiennogórski, kłodzki, wałbrzyski, wołowski, jeleniogórski.

Projekt, który będzie realizowany skierowany jest do osób pracujących.

Udział w projekcie dla osób zainteresowanych jest całkowicie bezpłatny.
Program obejmuje:

  • działania informacyjno – edukacyjne z zakresu edukacji zdrowotnej oraz profilaktyki prozdrowotnej,
  • konsultację lekarską kwalifikującą uczestnika do szczepienia,
  • trzy dawkowe szczepienie.

Zapisy i informacja:

Inkubator Przedsiębiorczości

ul. Kolejowa 6; 57-540 Lądek-Zdrój

tel. 789-384-526

Recommended Posts