Szanowni Mieszkańcy,

 

Z uwagi na trwające prace związane z wymianą słupów oświetleniowych na terenie Gminy Lądek-Zdrój oraz występującymi sytuacjami konfliktowymi ze względu na usytuowanie słupów na działkach prywatnych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wejścia pracownikom firmy na Państwa teren w celu realizacji inwestycji. Wiele starych słupów oświetleniowych znajduje się w miejscach trudno dostępnych wobec czego prosimy o wyrozumiałość oraz ułatwienie pracownikom dostępu.

Oto kilka przykładów lokalizacji słupów znajdujących się na terenach prywatnych:

Nowe słupy oświetleniowe w miarę możliwości będą montowane w pasie drogowym, poza działkami prywatnymi, ale pracownicy firmy muszą mieć możliwość wejścia na Państwa teren celem usunięcia starych słupów.

 

Jednocześnie informujemy, że pracownicy firmy realizującej inwestycję posiadają specjalnie wystawione upoważnienie z Urzędu Miasta i Gminy Lądek-Zdrój celem okazania i potwierdzenia, tak by mieli Państwo pewność, że są oni pracownikami wykonującymi pracę na rzecz gminy.

 

Ewentualny numer kontaktowy w sprawie wymiany oświetlenia:

WYDZIAŁ INWESTYCJI I ROZWOJU UMiG LADEK-ZDRÓJ530 612 877

Recommended Posts