Niezmiernie miło nam poinformować, że zakończono prace nad wykonaniem I etapu budowy ekologicznego parku edukacyjnego pn. Wojtusiowy Park na terenie Lądka – Zdroju.

Całkowita wartość projektu szacowana jest na blisko 900 000 zł, natomiast wykonanie etapu I wyceniono na 304 355,88 złz czego 100 000 zł zostanie sfinansowane z nagrody konkursu EKO HESTIA SPA, a pozostała kwota 204 355,88 to środki własne z Budżetu Gminy Lądek – Zdrój.

W pierwszym etapie wykonano:

  • Wszystkie niezbędne roboty ziemne;
  • wykonano kompleto robót elektrycznych (bez postawienia słupów oświetleniowych);
  • przygotowano teren pod łąkę kwietną oraz trawnik;
  • przygotowano nawierzchnię piaskową pod plac zabaw;
  • wykonano koryta ścieżek wraz z obrzeżami ( ułożenie kostki nastąpi w kolejnym etapie);
  • wykonano Pump Track;
  • wykonano ogrodzenie wokół ,, Ogródka Przedszkolaka”.

 

Kolejny etap, związany z wyłożeniem ciągów spacerowych kostką oraz montażem lamp oświetleniowych i monitoringu, planuje się wykonać w 2022r.

 

1.pumptrack_wojtusiowy_park_ladek_zdroj
2.nawierzchnia_pod_plac_zabaw_wojtusiowy_park_ladek-zdroj
3.pumptrack_wojtusiowy_park_ladek_zdroj
4.pumptrack_wojtusiowy_park_ladek_zdroj
5.ogódek_przedszkolaka_wojtusiowy_park
6.ogródek_przedszkolaka_wojtusiowy_park_ladek-zdroj
7.alejki_wojtusiowy_park_ladek_zdroj
8.alejki_wojtusiowy_park
9.wojtusiowy_park_ladek-zdroj
10.alejki_wojtusiowy_park_ladek-zdroj

Recommended Posts