Nie ustają wysiłki samorządowców w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej naszej okolicy. W tym celu włodarze gmin Lądka-Zdroju i Stronia Śląskiego odpowiedzieli na zaproszenie i spotkali się 1 grudnia 2021r. we Wrocławiu z Tymoteuszem Myrdą – Członkiem Zarządu WD, odpowiedzialnego m.in. za transport drogowy i kolejowy regionu. Głównym tematem rozmów była rewitalizacja lini kolejowej Kłodzko – Lądek-Zdrój – Stronie Śląskie i związana z tym możliwość przywrócenia kolejowego ruchu pasażerskiego i transportowego.

Podczas rozmów padły pewne propozycje ze strony Marszałka, które pozwoliłyby na poprawę sytuacji i zapobiegłyby wykluczeniu komunikacyjnemu słynącego z turystyki i uzdrowiskowych walorów regionu. Wymaga to jednak dalszych uzgodnień oraz analizy w kierunku zaspokojenia potrzeb przewozowych, w tym z udziałem PKP.

Recommended Posts