Gmina Lądek-Zdrój informuje o rozpoczęciu postępowania związanego z zamówieniem publicznym pn. “Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii etap I – Budowa elektrowni fotowoltaicznej w mocy 1 MW wraz z infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj (WR.271.11.2021.206)”

Szczegóły dotyczące postępowania znajduja się na stronie pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/470908

Recommended Posts