W minioną sobotę odbyło się roczne sprawozdawcze spotkanie w OSP Trzebieszowice. Wpisana do Krajowego Systemu Ratownictwa jednostka zaprezentowała obszerne sprawozdanie z działalności za 2023 r., a zasłużonym druhom wręczono wyróżnienia oraz odznaczenia.

W obradach ww. jednostki brał udział włodarz lądeckiej gminy – Roman Kaczmarczyk. Podczas wydarzenia, mając na uwadze dotychczasową działalność trzebieszowickich strażaków-ochotników, Burmistrz Lądka-Zdroju przekazał druhom w darowiźnie (na własność stowarzyszenia) służące przez wiele lat w tej jednostce, stare już wozy bojowe.

Warto  przy okazji przypomnieć, że OSP Trzebieszowice – poza dużą ilością akcji ratowniczych – od kilku lat prezentuje także wysoki poziom wyszkolenia swych członków, zdobywając najwyższe miejsca podczas powiatowych zawodów pożarniczych OSP.

Recommended Posts