Projekt dla mieszkań w ramach SIM Sudety na finiszu

Na ukończeniu znajduje się dokumentacja projektowa dla wykonania nowych lokali mieszkalnych przewidzianych do realizacji w ramach Społecznej Inicjatywy Społecznej SIM SUDETY na lata 2022 – 2026. Do lądeckiego samorządu wpłynęła wizualizacja obiektu, który w najbliższych latach ma powstać na terenie Lądka-Zdroju. Po uzyskaniu akceptacji oraz uzgodnień dokumentacja stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedur związanych z przystąpieniem do etapu budowy zakładanego obiektu.

Przypominamy, że w ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie w Lądku-Zdroju 27 mieszkań dla rodzin, które interesują się lokalami mieszkalnymi pod wynajem. Lokale, które powstaną pod egidą SIM, mają w swym założeniu być dostępne m.in. dla rodzin, których nie stać na wzięcie zwykłego, komercyjnego kredytu mieszkaniowego – według założeń Programu Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych.

Realizacja powyższego zadania, prowadzonego przez gminę Lądek-Zdrój w ramach SIM Sp. z o.o., wsparta jest pozyskanym przez gminę dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki z niego są przeznaczone są m. in. na sfinansowanie części wydatków niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej. Każda z gmin-członków SIM (na chwilę obecną 17 samorządów) – w tym gmina Lądek-Zdrój – otrzymała wsparcie (na założenie/przystąpienie do spółki SIM) kwotę 3 milionów złotych.

Obecnie Gmina Lądek-Zdrój wystąpiła o udzielenie wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 1 074 923,00 zł na dodatkowe wsparcie realizacji powyższej inwestycji.

Nowa toaleta publiczna już wkrótce w części uzdrowiskowej

Trwają prace rozbiórkowe starych, zniszczonych pawilonów handlowych przy Placu Marii Skłodowskiej-Curie. Na ich miejscu już wkrótce powstanie nowoczesna toaleta publiczna, której tak obecnie brakuje w uzdrowiskowej części Lądka-Zdroju.

Lokalizacja toalety nie jest przypadkowa – to najlepsza możliwa i dostępna lokalizacja dla tego rodzaju obiektu użyteczności publicznej. Teren jest własnością gminy – najbliżej stąd do Parku Zdrojowego, znajduje się tutaj jeden z większych parkingów samochodowych oraz plac, przy którym często parkują autokary z turystami zwiedzającymi serce lądeckiego Kurortu.

Zadanie realizowane jest przez Gminę Lądek-Zdrój pod nazwą: „Budowa ogólnodostępnej toalety przy parkingu na Pl. M. Skłodowskiej-Curie – w formule zaprojektuj i wybuduj”. Wykonawcą – wyłonionym w drodze postępowania przetargowego – jest firma „KAROL GŁOWA”, z siedzibą w Modlniczce. Wartość całej inwestycji (z zaprojektowaniem, wyburzeniem starych pawilonów, usunięciem odpadów budowlanych oraz budową nowej toalety) to kwota: 430 500,00 zł.

Jeżeli nie pojawią się nieprzewidziane sytuacje, toaleta winna być dostępna dla ogółu społeczeństwa już na początku nadchodzących wakacji.

Inwestycja wsparta została dofinansowaniem w ramach rządowych środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin turystycznych górskich, z przeznaczeniem na inwestycje/zakupy inwestycyjne z zakresu ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.

Wkrótce nowe nawierzchnie ulic Różanej i Storczyków na Osiedlu Słonecznym

13 marca 2023r. rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni dla ulic Storczyków i Różanej na Osiedlu Słonecznym w Lądku-Zdroju.

Przebudowy ul. Storczyków w Lądku Zdroju podjęła się spółka STANBUD Sp. z o.o. z Trzebieszowic. Wartość robót określona w postępowaniu przetargowym to kwota 681 969,07 zł brutto

Za wykonanie nawierzchni ulicy Różanej odpowiedzialna jest – wyłoniona w drodze odrębnego postępowania przetargowego – firma PHU KLAUDIA Iwona Markisz z Szalejewa. Wartość inwestycji w tym przypadku określono na kwotę 2 618 014,63 złotych.

Należy wspomnieć, że dla powyższych ulic gmina Lądek-Zdrój uzbroiła wcześniej teren w sieć wodociągową oraz kanalizację, co przełożyło się na rozbudowę Osiedla Słonecznego o nowe obiekty/posesje i związaną z tym konieczność zmiany standardu ciągów komunikacyjnych. Prace dla obydwu przedsięwzięć winny zakończyć się jesienią tego roku – za ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym z góry przepraszamy.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Lądka-Zdroju – ul. Różanej oraz ul. Storczyków – została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Ruszyła przebudowa ulicy Zdrojowej

13 marca 2023r. rozpoczęto prace budowlane związane z przebudową ciągu ulicy Zdrojowej w Lądku-Zdroju. Prace prowadzone są przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. z Kłodzka i według założeń potrwają do początku września bieżącego roku.

W ramach prac, których wartość w postępowaniu przetargowym określono na kwotę 1 059 622,06- złotych, zostanie wykonana nowa nawierzchnia oraz chodnik. Z uwagi na kompleksową rewitalizację ciągu komunikacyjnego (wymieniane jest także oświetlenie uliczne na LED), ulica Zdrojowa została na czas przebudowy zamknięta dla ruchu drogowego.

Za utrudnienia przepraszamy i liczymy, że gruntowna metamorfoza jednej z ważniejszych uliczek naszego kurortu wkrótce wynagrodzi niedogodności, mocno poprawiając wizerunek tej części miejscowości.

Powyższe działanie – przebudowa dróg na terenie Gminy Lądek-Zdrój:  ul. Kościelnej, ul. Leśnej oraz ul. Zdrojowej – została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Uwaga, ósmoklasiści! – startuje Program Stypendialny “Horyzonty”!

Warszawa, 8 marca 2023 r.

W poszukiwaniu swojej drogi ze stypendium Horyzonty

Stypendium na naukę we Wrocławiu

Wiele dróg, jedno stypendium. Pod takim hasłem trwa rekrutacja do kolejnej edycji Programu Stypendialnego Horyzonty, który już od 13 lat wspiera uczniów i uczennice szkół średnich w rozwoju naukowym, realizowaniu pasji oraz odpowiedzialnym i szczęśliwym wkraczaniu w dorosłe życie. Zgłaszać mogą się ósmoklasiści, którzy pochodzą z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców), a chcieliby rozpocząć naukę w wymarzonym liceum lub technikum w dużym mieście. W województwie dolnośląskim proponujemy naukę w dwóch szkołach – w VIII Liceum Ogólnokształcącym i w Technikum Nr 10 we Wrocławiu.

Stypendium otrzymują na cały okres nauki w szkole średniej. Rekrutacja trwa do 31 marca. Czym dokładnie są Horyzonty?

Dzisiejszy świat stawia wiele wyzwań przed młodymi ludźmi. Mogą wybierać spośród wielu możliwości, ale napotykają też ograniczenia, na które nie mają wpływu. Jednocześnie nakłada się na nich presję, by dążyli do jak największych osiągnięć. Jak znaleźć w tym równowagę? Z odpowiedzią przychodzi Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego (w skrócie Fundacja EFC) i Fundacja Rodziny Staraków. Poprzez program Horyzonty pomagają uczniom i uczennicom w przejściu przez kolejny etap edukacji – przez szkołę średnią – oraz w znalezieniu odpowiedzi na pytania typu: czy dam sobie radę w obcym mieście, z dala od rodziny? Co jest moją mocną stroną? W jakimi kierunku chcę się rozwijać? Na jakie chcę iść studia? Jak wyobrażam sobie swoją przyszłość?

W Horyzontach pracujemy z młodymi ludźmi z aspiracjami. Bez naszego wsparcia trudno byłoby im je realizować, na przykład ze względu na odległość od dobrej szkoły średniej czy ograniczenia finansowe rodziny. Dla mnie stypendium Horyzonty to inwestycja społeczna – wspieramy w rozwoju jednostki po to, by mogli tworzyć dobre relacje, dobre struktury społeczne oraz stawić czoła wyzwaniom współczesnego świata.

Aleksandra Saczuk, prezeska Fundacji EFC

Co w ramach stypendium?

Stypendyści i stypendystki Horyzontów uczą się w liceach lub technikach w jednym z 12 dużych miast w całej Polsce. Mogą liczyć m.in. na:

 • pokrycie kosztów mieszkania i wyżywienia w bursie, biletów komunikacji miejskiej,
 • naukę języków obcych i certyfikaty językowe, które finansują organizatorzy programu,
 • wsparcie finansowe w realizowaniu pasji i zainteresowań, które stypendyści i stypendystki rozwijają wraz z zespołem fundacji metodą tutoringu oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
 • udział w obozach letnich i zimowych oraz w warsztatach.

Jednak w Horyzontach przede wszystkim chodzi o kompetencje społeczne. Uczestnicy programu budują swoją tożsamość w zetknięciu z różnorodnością świata. Uczą się bycia empatycznymi i aktywnymi obywatelami i obywatelkami. To również zobowiązanie ze strony młodzieży do działania na rzecz innych. Możliwości są różne, od wspólnego organizowania projektów społecznych po pomaganie młodszym koleżankom i kolegom.

“Dla mnie największą wartością Horyzontów jest społeczność, dzięki której można poczuć się pewnie – w działaniach naukowych, ale też społecznych, artystycznych, sportowych. Codziennie pomagamy sobie w gronie kolegów, koordynatorów czy osób, które spotykamy na wakacjach i feriach”.

Igor, stypendysta Horyzontów

Nad stypendystami i stypendystkami czuwa kompetentny zespół koordynatorów i koordynatorek z wiedzą pedagogiczną i psychologiczną, który towarzyszy im na co dzień. Podopieczni Fundacji są traktowani poważnie i po partnersku. W trudnych sytuacjach nigdy nie są sami, mają do dyspozycji profesjonalną pomoc psychologiczną. Stypendyści uczą się współpracować ze sobą, ale też wzmacniają poczucie własnej wartości i samodzielność.

“Horyzonty przede wszystkim dały mi pewność siebie. Pewność w tym, że jeśli coś sobie wymarzę, to mogę to zrobić, ale równocześnie dały mi świadomość, że niekoniecznie dokonam tego tą drogą, którą sobie na początku wybrałam. Zrozumiałam, że zmiany są ważne i potrzebne, i dzięki nim ludzie mogą się rozwijać”.

Dominika, stypendystka Horyzontów

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na www.efc.edu.pl/programy/horyzonty.
Zapraszamy – to szansa na nową drogę dla młodzieży z całej Polski.

 

Kontakt:

Agnieszka Markowska, koordynatorka regionalna

województwa dolnośląskiego i opolskiego

amarkowska@efc.edu.pl

tel. 696 650 067

Uwaga! – Utrudnienia na niebieskim i zielonym szlaku turystycznym

W związku z usuwaniem złomów i wywrotów przy szlaku turystcznym (kolu niebieskiego i zielonego) oraz trasie spacerowej (koloru czerwonego) przechodzącym przez ruiny Zamku Karpień na czas od 08.03.2023 do 29.03.2023 fragmenty tych szlaków zostają zamknięte dla ruchu turystycznego.

Prosimy korzystać z sugerowanego obejścia poza obszarem objętym pracam – mapa poglądowa poniżej:

Przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG funkcjonować będzie w środę, tj. 8 marca 2023 r., w budynku Inkubatora Przedsiębiorczosci (Dworzec PKP) w Lądku-Zdroju

 

Przypominamy, że PGNiG Obrót Detaliczny i Gmina Lądek – Zdrój  zawarły Porozumienie o współpracy, które ma ułatwić mieszkańcom miasta wymianę tradycyjnych palenisk, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne systemy ogrzewania zasilane ekologicznym paliwem, jakim jest gaz ziemny. Porozumienie wpisuje się w kampanię, której celem jest poprawa jakości powietrza w Polsce przez ograniczenie m.in.  tzw. niskiej emisji.

Na czym polega ułatwienie mieszkańcom Gminy Lądek – Zdrój rozpoczęcie korzystania z gazu ziemnego, dzięki podpisanemu Porozumieniu PGNiG przede wszystkim zapewnia pomoc Partnera Technicznego, który m.in.:

 • opracuje bezpłatny kosztorys ofertowy budowy lub przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej lub grzewczej (zasilanej paliwem gazowym),
 • wykona instalację gazową lub grzewczą (włącznie z dokumentacją),
 • wykona instalację centralnego ogrzewania,
 • pomoże w uzyskaniu niezbędnych dokumentów powykonawczych (m.in. opinia kominiarska, próba szczelności),
 • pomoże w wypełnieniu oraz skompletowaniu dokumentów, umożliwiających uzyskanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, polegających na zmianie systemu ogrzewania na system ogrzewania gazem,
 • złoży w imieniu Konsumenta dokumenty dające możliwość uzyskania dotacji,
 • przeprowadzi bezpłatną kontrolę okresową stanu technicznego zainstalowanego u Konsumenta urządzenia (po roku).

By skorzystać z programu, wystarczy odwiedzić najbliższe Biuro Obsługi Klienta PGNiG. Konsultanci odpowiedzą na wszelkie pytania. Specjalny mBOK, czyli Punkt Informacyjny PGNiG uruchamiany jest także w budynku Urzędu, dzięki uprzejmości Władz Gminy.

Najbliższy dyżur pełniony będzie w Inkubatorze Przedsiębiorczości (Dworzec PKP) w Lądku-Zdroju, w najbliżsżą środę, tj. 8 marca 2022 r., od godz. 9.00 do godz.12.00.