13 marca 2023r. rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem nawierzchni dla ulic Storczyków i Różanej na Osiedlu Słonecznym w Lądku-Zdroju.

Przebudowy ul. Storczyków w Lądku Zdroju podjęła się spółka STANBUD Sp. z o.o. z Trzebieszowic. Wartość robót określona w postępowaniu przetargowym to kwota 681 969,07 zł brutto

Za wykonanie nawierzchni ulicy Różanej odpowiedzialna jest – wyłoniona w drodze odrębnego postępowania przetargowego – firma PHU KLAUDIA Iwona Markisz z Szalejewa. Wartość inwestycji w tym przypadku określono na kwotę 2 618 014,63 złotych.

Należy wspomnieć, że dla powyższych ulic gmina Lądek-Zdrój uzbroiła wcześniej teren w sieć wodociągową oraz kanalizację, co przełożyło się na rozbudowę Osiedla Słonecznego o nowe obiekty/posesje i związaną z tym konieczność zmiany standardu ciągów komunikacyjnych. Prace dla obydwu przedsięwzięć winny zakończyć się jesienią tego roku – za ewentualne utrudnienia w ruchu drogowym z góry przepraszamy.

Przebudowa dróg gminnych na terenie Lądka-Zdroju – ul. Różanej oraz ul. Storczyków – została objęta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Recommended Posts