Muszyna kolejnym laureatem konkursu EKO HESTIA SPA

Kolejna miejscowość skorzysta ze wsparcia finansowego zostając laureatem VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA 🙂
 
To dzięki zwycięstwu w IV edycji konkursu w Lądku-Zdroju udało się wykonać projekt oraz I etap ,,Wojtusiowego Parku”.
 
Serdecznie gratulujemy kolejnym laureatom.

Informacja prasowa

Sopot, 8 grudnia 2021 r.

 

Muszyna zwycięzcą konkursu EKO HESTIA SPA

 

 

Znamy już głównego laureata VI edycji konkursu EKO HESTIA SPA. W tym roku zwyciężyła gmina uzdrowiskowa Muszyna, która jest zarazem pierwszym laureatem konkursu z województwa małopolskiego. Nagrodę w postaci statuetki autorstwa sopockiego rzeźbiarza Tadeusza Foltyna oraz czeku na 100 tysięcy złotych przekazano na ręce dr Jana Golby – burmistrza Muszyny. Uroczystość odbyła się 8 grudnia br. podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. Po raz pierwszy w historii konkursu EKO HESTIA SPA zwycięzca został wybrany jednomyślnie.

 

Uzdrowiska biorące udział w konkursie EKO HESTIA SPA musiały wykazać się systematycznymi i kompleksowymi działaniami na rzecz ochrony środowiska zrealizowanymi w ciągu ostatnich 5 lat.

– Polskie uzdrowiska często są lokalnymi liderami w zakresie edukacji ekologicznej i źródłem najciekawszych pomysłów oraz nowoczesnych inwestycji, związanych z ochroną środowiska – mówił Leszek Dzierżewicz, długoletni burmistrz Ciechocinka, wiceprezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, współorganizatora konkursu. – Konkurs EKO HESTIA SPA to bezcenna okazja, aby zaprezentować je na szerszym forum i stworzyć katalog dobrych praktyk i doświadczeń, z których korzystać mogą wszystkie samorządy.

Wśród finalistów tegorocznej edycji to właśnie proekologiczne inwestycje i aktywności
muszyńskiego uzdrowiska, zrealizowane w latach 2016-2020, zdobyły w tym roku największe uznanie Kapituły konkursu.
Zwróciła ona szczególną uwagę na szeroki wachlarz realizowanych zadań proekologicznych, ważnych nie tylko dla mieszkańców i kuracjuszy, ale i dla całego regionu Sądecczyzny.

 

– Nowo wybudowana oczyszczalnia ścieków na transgranicznej rzece Poprad (usuwająca nie tylko zanieczyszczenia stałe, ale również większość wirusów i bakterii chorobotwórczych, farmaceutyków oraz mikroplastiku), stacja uzdatniania wody, rewitalizacja i budowa sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej świadczą o głębokim zrozumieniu i konieczności ochrony unikatowych zasobów przyrodniczych Muszyny, jakimi są wody, nie tylko mineralne i lecznicze, ale również powierzchniowe – stwierdziła prof. Alicja Kicińska z Kapituły Konkursu. – Wartym podkreślenia jest także działanie podjęte w celu ratowania pomnika przyrody „Czarna Młaka” – jeziorka pochodzenia osuwiskowego, znajdującego się na jednym z głównych szlaków migracji ptactwa wodnego prowadzącego doliną Popradu – dodała.

 

W przypadku Muszyny imponująca okazała się również sumaryczna wartość wykonanych inwestycji proekologicznych, opiewająca na kwotę ponad 111 mln złotych. Udział środków przeznaczonych na działania proekologiczne w stosunku do wszystkich wydatków gminnych w roku 2020 wyniósł ponad 32% i był zdecydowanie najwyższy wśród rozpatrywanych wniosków.

 

– Poziom wydatków Muszyny na ekologię to absolutny rekord biorąc pod uwagę wszystkie edycje konkursu EKO HESTIA SPA. Byliśmy również pod wrażeniem ogromnego zakresu, jakości i kompleksowości zrealizowanych na terenie Muszyny prac. Dlatego nie mieliśmy żadnych wątpliwości, kto powinien zostać zwycięzcą VI edycji  – powiedział Przewodniczący Kapituły Konkursu, Wojciech Fułek, wieloletni wiceprezes Europejskiego Związku Uzdrowisk, ekspert ERGO Hestii. Sopocka firma to jedyny polski ubezpieczyciel, którego centrala zlokalizowana jest w uzdrowisku.

 

– Jesteśmy dumni, że możemy wspierać polskie uzdrowiska w rozwoju ich proekologicznych inwestycji, nie tylko finansowo, ale również zapewniając finalistom odpowiednią ochronę ubezpieczeniową na wypadek szkód środowiskowych – komentuje Mario Zamarripa, Dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju Grupy ERGO Hestia.

 

Takie polisy trafią do tych uzdrowisk, które znalazły się w ścisłym finale tegorocznego konkursu: Muszyny, Ustki, Rabki-Zdrój i Nałęczowa.

 

EKO HESTIA SPA to jedyny konkurs przeznaczony wyłącznie dla polskich uzdrowisk, w którym oceniane są najciekawsze inicjatywy i inwestycje, związane z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną, realizowane systematycznie przez polskie kurorty w poprzedzających 5 latach. Fundatorem nagrody głównej w konkursie jest ERGO Hestia. Dotychczasowi laureaci to: Uniejów, Busko-Zdrój, Inowrocław, Lądek-Zdrój oraz Dębica (uzdrowisko Latoszyn-Zdrój). Konkurs jest organizowany przez Grupę ERGO Hestia (również fundatora nagrody) oraz Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP. Zwycięzca może przeznaczyć nagrodę finansową wyłącznie na kolejne inwestycje i działania, związane z ochroną środowiska. Do tej pory przeznaczono już łącznie na ten cel 600 000 zł. W kwietniu 2022 rozpocznie się nabór do kolejnej edycji, z której – na mocy regulaminu – wyłączeni są dotychczasowi laureaci.

 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie SGU RP.

 

O ERGO Hestii:

Grupa ERGO Hestia to druga co do wielkości firma ubezpieczeniowa na polskim rynku, pionier najbardziej innowacyjnych rozwiązań w tym sektorze. Od 30 lat pozostaje wiarygodnym i niezawodnym partnerem oferującym najwyższej jakości produkty i usługi. Co roku zapewnia ochronę ponad 3 milionom klientów indywidualnych oraz kilkuset tysiącom firm i przedsiębiorstw.

 

Grupę ERGO Hestia tworzą dwie spółki ubezpieczeniowe: STU ERGO Hestia SA i STU na Życie ERGO Hestia SA. Spółki Grupy oferują ubezpieczenia dla klientów indywidualnych w zakresie ochrony majątku i życia, a także dla przemysłu oraz małego i średniego biznesu. Nasze ubezpieczenia oferowane są pod 4 markami: ERGO Hestia, MTU, mtu24.pl oraz You Can Drive.

 

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia powstało w 1991 roku. Dzięki dynamicznemu rozwojowi osiągnęło pozycję największej firmy ubezpieczeniowej spośród powstałych w warunkach gospodarki wolnorynkowej w Polsce. Głównym akcjonariuszem spółek Grupy ERGO Hestia jest międzynarodowy koncern ubezpieczeniowy ERGO International AG, należący do największego reasekuratora, Munich Re.

 

Prezesem Grupy ERGO Hestia od 30 lat funkcjonowania firmy jest Piotr Maria Śliwicki.

 

 

 

Szczepimy Się!

Koronawirus nie odpuszcza. Wzrasta drastycznie ilość osób zarażonych oraz tych, którzy nie przeżyli ataku choroby. Aby wesprzeć rządowe działania dotyczące szczepień, poza banerami promującymi profilaktykę, dzisiejszym przedpołudniem przed lądeckim ratuszem stanął namiot dodatkowo wspierający szczepienia przeciw Covid-19. Zarówno na jego powierzchni jak i w wyeksponowanych w jego wnętrzu materiałach informacyjnych przypominamy, jak ważne w dobie pandemii i rosnących zakażeń ważne są szczepienia i jak można tego dokonać.
Akcja ta jest skierowana w szczególności do osób starszych i tych, które mają utrudniony dostęp do informacji (np. słabo poruszają się w sieci).
Osoby, którym Internet nie jest obcy, informujemy że szczegółowe informacje na temat akcji znajdują się na rządowej stronie pod adresem: https://www.gov.pl/…/szc…/szczepienie-przeciwko-covid-19 i tam na bieżąco są aktualizowane.
Mimo mroźnej pogody, wraz z promocją szczepień przeciw koronawirusowi, równolegle prowadzone są działania informacyjno-promocyjne dotyczące szczepieniom przeciwko pokleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.
Przypominamy, że w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dostępne na naszym terenie szczepienia na kleszczowe zapalenie mózgu są bezpłatne.
Ze szczepienia może skorzystać każdy zatrudniony mieszkaniec powiatu kłodzkiego w wieku 18-64 lat.
Aby zgłosić chęć zaszczepienia, należy wypełnić ankietę i przesłać ją listem zwykłym na adres biura projektu. (ankietę można znaleźć na naszej stronie internetowej).
Szczegółowe informacje:
Pod numerem tel. 789 384 526
Biuro projektu: ul. Kolejowa 6, 57-540 Lądek-Zdrój

Rusza I etap projektu “Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój – Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

Dziś, 14 grudnia 2021r., w przestrzeniach lądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, doszło do podpisania umowy pomiędzy gminą Lądek-Zdrój a wykonawcą budowy farmy fotowoltaicznej – firmą EKO-Solar Sp. z o.o.

Powyższa inwestycja jest częścią dużego proekologicznego projektu pn.: ” Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój – Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z infrastrukturą techniczną”.

Zanim zainteresowane przedsięwzięciem strony parafowały umowę, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk przedstawił przybyłym na to wydarzenie radnym Rady Miejskiej Lądka-Zdroju, dolnośląskim samorządowcom a także obecnym przedstawicielom sektora energetycznego, zarys koncepcji całego działania, którego głównym celem jest zwiększenie zasobów energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz jej szerokie wykorzystanie w celu poprawy jakości powietrza i redukcji tzw. niskiej emisji.

Warto zaznaczyć, że dzisiejsze wydarzenie jest początkiem I etapu dużego założenia, w ramach którego gmina będzie dysponować elektrownią fotowoltaiczną o mocy 1MW. Jednak w ramach rozpoczętego właśnie działania lądecki samorząd zdobędzie także dokumentację umożliwiającą w przyszłości rozbudowanie elektrowni i zwiększenie jej wydajności do ponad 8MW. Aby zapewnić dostęp do sieci przesyłowych i gwarancję odbioru takiej mocy gmina Lądek-Zdrój porozumiała się wcześniej również z operatorem energetycznym. Sama realizacja I etapu winna przynieść gminie juz za rok pierwsze korzyści w postaci obniżeni kosztów energii zużywanej na potrzeby własne gminnych jednostek. Zwiększenie produkcji i pozyskanie przez to dodatkowej “zielonej” energii w przyszłości lądecki samorząd chce przeznaczyć na działania związane z ochroną środowiska i innowacyjne rozwązania podnoszące komfort życia mieszkańców oraz wypoczywających w Lądku-Zdroju kuracjuszy i turystów.