3 lutego 2023r., w Szczawnie-Zdroju, Burmistrz Lądka-Zdroju – Roman Kaczmarczyk wraz ze Skarbnik Gminy Lądek-Zdrój – Wiolettą Wiśniewską, podpisali umowę z Wojewódzkim Funduszem ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie działań prowadzonych w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Dzięki temu lądecka gmina już od 21 lutego 2023r. uruchomi nabór wniosków od mieszkańców, którzy będą chcieli otrzymać dofinansowanie w ramach wymienionego wyżej programu na wymianę wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Program przeznaczony jest dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Wartość dofinansowania przypadającego na gminę Lądek-Zdrój to kwota 762 500,- zł – środki te będą przekazywane w ramach refundacji (po prawidłowym wykonaniu i rozliczeniu prac przez Wnioskodawcę – właściciela lokalu mieszkalnego).

Szczegółowe informacje dot. programu „Ciepłe Mieszkanie” można znaleźć na stronie:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

natomiast dokumenty (informacje, formularze i wzory wniosków) opublikowane zostaną na portalu gminy Lądek-Zdrój

www.ladek.pl (aktualności oraz dedykowana zakładka „Ciepłe Mieszkanie”) w dniu 21 lutego 2023r.

Recommended Posts