18 sierpnia 2022 r. Gmina Lądek-Zdrój, CKiR Lądek-Zdrój, LUK Sp. z o.o. Lądek-Zdrój podpisały porozumienie o wspólnym utworzeniu Lądeckiej Spółdzielni Energetycznej LSE z siedzibą w Lądku-Zdroju.

Celem spółdzielni będzie wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii na rzecz swoich członków. Dodatkowym celem jest zwiększenie ochrony lokalnego środowiska, ograniczenie smogu i niskiej emisji oraz zwiększenie poziomu świadomości o ochronie środowiska lokalnego społeczeństwa.

Po utworzeniu spółdzielni – jej członkami będą mogli zostać mieszkańcy gminy Lądek-Zdrój, instytucje oraz firmy działające na terenie gminy Lądek-Zdrój.

Wytwarzać energię elektryczną oraz cieplną będzie Farma Fotowoltaiczna oraz odwiert geotermalny LZT-1 (pozysk samego ciepła z odwiertu bez eksploatacji wody – nie wymaga zgody uzdrowiska).

Członkowie spółdzielni: rezygnując ze spalania węgla i pochodnych, gazu itd.  – otrzymają do ogrzewania mieszkań i obiektów oraz podgrzewania wody – prąd z farmy FV – po koszcie dystrybucji.  Prąd ten też posłuży do ogólnego użytku codziennego.

Od tego prądu nie nalicza się i nie pobiera:

a) opłaty OZE,

b) opłaty mocowej

c) opłaty kogeneracyjnej

Bardzo prosimy o zapoznanie się z materiałami załączonymi poniżej.

Lądecka Spółdzielnia Energetyczna zajmie się też realizacją projektu powiększenia farmy o kolejne moce (w chwili obecnej mamy do dyspozycji dodatkowe 6,7 MW) – oraz przyjęcia do spółdzielni maksymalnej liczby członków (maksymalnie 999 zgodnie z ustawą).

Więcej szczegółów przedstawimy na spotkaniu w miesiącu wrześniu 2022 roku na które już wszystkich Państwa zapraszamy.

To ogromna szansa dla naszej gminy i jej mieszkańców na pozyskanie energii z odnawialnych źródeł energii – w niskiej cenie – w dobie kryzysu energetycznego.

Będzie to pierwsza tego typu i  na taką skalę inwestycja w Polsce, gdzie cała energia nie będzie sprzedawana, lecz przekazywana członkom spółdzielni. (zgodnie z ustawą o spółdzielniach energetycznych musi to być min. 70% na rzecz spółdzielców)

Roman Kaczmarczyk Burmistrz Lądka-Zdroju

 

Pliki PDF do wglądu:

Broszura_Spoldzielnie_Energetyczne_12.2020

Ustawa OZE – nowe regulacje prawne dotyczące spółdzielni energetycznych

Broszura_Spółdzielnie_energetyczne

Recommended Posts