Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507477753
Adres e-mail: petanka@o2.pl

Nr rejestru: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatowego w Kłodzku 73/2019 z datą 11.03.2019 r.

Osoby reprezentujące:
Bolesław  Bomba – Prezes
Teresa  Duma – Skarbnik

Liczba członków organizacji: 18

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Rozpowszechnianie gry wśród mieszkańców gminy, poprzez organizowanie nauki gry oraz organizowanie turniejów dla mieszkańców gminy. Członkowie klubu którzy mają licencje, biorą udział w rozgrywkach Klubowe Mistrzostwa Polski.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Członkowie klubu sami wykonali dwa bulodromy które posiadają 16 boisk do gry.

Numer konta:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju 79 9588 0004 3903 3369 2000 0010

Recommended Posts