Adres siedziby:

wg KRS: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 791 719 422

Nr KRS 0000880632 data wpisu 29.01.2021

Osoby reprezentujące:

  1. Ewa Zadora – Prezes
  2. Roman Łambudzki – Wice Prezes
  3. Karina Fuglińska – Skarbnik
  4. Lena Wziętek – Sekretarz
  5. Warcisław Martynowski – Komisja Rewizyjna

Liczba członków organizacji: 15

Organizacja nie  prowadzi działalności  gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:
Zbudowanie kolekcji zbiorów muzealiów i prace naukowe nad kolekcją. Propagowanie historii Lądka. Konserwacja i współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów ruchomych i nieruchomych . Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członków i darowizn.

Numer konta: 27 9588 0004 3903 5493 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Lądek-Zdrój

Recommended Posts