Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Adres do korespondencji: ul. Rynek 11, 57-540 Lądek-Zdrój
Strona internetowa: FB (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej)
Adres e-mail: towpzl@gmail.com
Nr KRS 0000136007

Osoby reprezentujące:
Paulina Bagińska – Prezes
Robert Król – Skarbnik
Marzena Zawal – Vice Prezes

Liczba członków organizacji: 16, liczba wolontariuszy: 10

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Herbaciarnia pod Filarami – lokal gastronomiczny, miejsce spotkań, liczba zatrudnionych osób: 2

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:

  • kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądeckiej w kraju i za granicą oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego, i ekologicznego,
  • poszerzanie i możliwe pełne wykorzystanie zaplecza leczniczego, turystycznego, rekreacyjnego, krajoznawczego i kulturowego regionu przy zachowaniu nowoczesnych metod wspierania ochrony środowiska i dóbr kultury.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

  • organizacja dorocznej imprezy plenerowej „Lądecka Noc Świętojańska”
  • współorganizacja Street Art. Festiwal Lądek-Zdrój
  • wydawnictwa i foldery promujące Ziemię Lądecką (mapka dzieł Michała Klahra, Lądecki Komiks)
  • działalność charytatywna – wsparcie mieszkańców gminy przy zdarzeniach losowych
  • działania wspierające uchodźców – nauka języka polskiego
  • organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych – współpraca z lokalnymi artystami
  • współtworzymy Konsorcjum Organizacji pozarządowych „Potrójna Inicjatywa”

Numer konta: 39 9588 0004 3901 2566 2000 0010 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Recommended Posts