Od kilku lat Kurort Lądek-Zdrój należy – zresztą jako jedyny z Polski – do Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Miast Termalnych. To działające pod auspicjami Komisji parlamentu Europy stowarzyszenie skupia pod sobą i promuje walory najstarszych i najsłynniejszych uzdrowisk Starego Kontynentu. Dotychczas za jego pomocą szerzyliśmy informacje o walorach leczniczo-turystycznych Lądka-Zdroju i okolic. Prezentując i kolportując wielojęzyczne materiały promocyjne – traktujące o atrakcjach, zabiegach i ciekawostkach naszego regionu – pracowaliśmy nad przyciągnięciem do nas turystów i klientów z zagranicy.

W międzyczasie sytuacja geopolityczna w sąsiedztwie naszego kraju uległa potężnej zmianie. Działania wojenne wywołane agresją Rosji na Ukrainę zaczynają oddziaływać już na naszą Małą Ojczyznę. Przybywają bowiem już do nas pierwsi uchodźcy z terenów objętych zawieruchą wojenną, szukając bezpieczeństwa, schronienia i wsparcia.

I w tym przypadku zaczyna okazywać się, że Lądek-Zdrój – przygotowując się do podjęcia i objęcia opieką uchodźców – może liczyć w ramach przynależności do EHTTA na wymierną pomoc partnerską.

Na skierowaną przez Burmistrza Lądka-Zdroju prośbą o ew. wsparcie w zakresie zabezpieczenia materiałów i środków higieny osobistej dla przybywających do nas uchodźców, żywiołowo odpowiadają partnerzy z miejscowości uzdrowiskowych w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Luksemburga a nawet Portugalii. Lista miast zrzeszonych w EHTTA, które oferują pomoc – zarówno materiałową jak i finansową – cały czas rośnie. Z napływających informacji wynika, że pierwsze transporty z darami na rzecz uchodźców zaczną docierać do Lądka-Zdroju nawet pod koniec  tygodnia. Zarówno rzeczy jak i ewentualne środki finansowe pomogą w pierwszej kolejności obsłużyć i wesprzeć tych uchodźców, którzy przebywać będą na terenie gminy Lądek-Zdrój.

 

Gdyby okazało się, że sytuacja na Ukrainie ustabilizuje się i wojna się szybko zakończy – czego wszyscy sobie życzymy – nie wykorzystane a pozyskane przez samorząd wsparcie dla uchodźców w całości zostanie przekazane jako pomoc doraźna do wytypowanego ukraińskiego regionu lub miasta – na pożytek tamtejszej społeczności.

Jeżeli Ktoś z Państwa ma ochotę wesprzeć działania naszej gminy finansowo – informujemy, że gmina Lądek-Zdrój uruchomiła specjalne konto do wpłat (także w walucie zagranicznej). Podobnie jak środki materialne, pozyskane w ten sposób finanse zostaną w całości przeznaczone na rzecz obsługi i wsparcia dla uchodźców z Ukrainy:

Wpłat prosimy dokonywać z dopiskiem POMOC DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

na konto nr NR 80 9588 0004 3900 1111 2000 0680

Bank: GBS STRZELIN

IBAN: PL

BIG/SWIFT: GBWCPLPP

 

Recommended Posts