Dzisiejszym przedpołudniem w gabinecie Burmistrza Lądka-Zdroju doszło do podpisania umowy pomiędzy lądeckim samorządem a  Przedsiębiorstwem Budowlanym „CAKO” Sp. z o.o., której istotą jest realizacja budowy nowej platformy widokowej na Trojaku.

Zadanie pod roboczą nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności punktu widokowo-obserwacyjnego na Trojaku poprzez przebudowę i rozbudowę istniejącej platformy widokowej w formule zaprojektuj i wybuduj” przewiduje powstanie w ciągu najbliższych miesięcy wyjątkowej w swej formie konstrukcji umożliwiającej bezpieczne korzystanie z chętnie odwiedzanego przez mieszkańców, turystów i kuracjuszy punktu widokowego ulokowanego na wierzchołku skały Trojan. To właśnie z tego miejsca można podziwiać znakomite panoramy Gór Złotych, Bialskich, Masywu Śnieżnika, Krowiarek a nawet Gór Bystrzyckich.

Budowa obiektu jest możliwa dzięki otrzymanemu przez Gminę Lądek-Zdrój dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – funduszu przeciwdziałania skutkom Covid-19 i wyniesie łącznie 1 619 910,00 zł.

Według deklaracji przedstawicieli firmy Wykonawcy nowo powstający obiekt ma być oddany do użytku terminowo, tj. jesienią bieżącego roku.

Tym samym inwestycja stanowić będzie niebywałe wzmocnienie oferty turystyczno-rekreacyjnej Lądka-Zdroju, bowiem warto pamiętać, że lądecki samorząd w kolejnych zamierzeniach dąży do rozbudowy infrastruktury turystycznej wokół Trojaka – w ramach prowadzonych odrębnych postępowań władze gminy planują rozbudowę istniejącej sieci tras rowerowych typu singletrack o nową pętlę pozwalającą na dotarcie pod sam punkt widokowy a także do wykonania dodatkowych parkingów lub miejsc parkingowych – zarówno przy Stacji Narciarskiej jak i w okolicy ul. Leśnej i St. Moniuszki.

DCIM100MEDIADJI_0121.JPG

Recommended Posts