W dniu 16 lutego 2022 roku szef kancelarii premiera i poseł z okręgu wałbrzyskiego – Michał Dworczyk ogłosił wyniki naboru do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2022 r.

Na liście wspieranych inwestycji drogowych samorządów z powiatu kłodzkiego znalazło się także zadanie realizowane w gminie Lądek-Zdrój – w ramach przyznanych samorządowi środków w wysokości 1 053 050,40 zł gmina zamierza przeprowadzić zadanie pn. “Przebudowa ulicy Kościelnej”.

Mając na uwadze dotychczasową politykę władz samorządowych metamorfoza będzie gruntowną. W ramach przyznanego bowiem wsparcia powstanie nowa nawierzchnia oraz chodniki wzdłuż ulicy, natomiast gmina – przy ewentualnym wsparciu dodatkowymi środkami własnymi (z budżetu gminy) – zamierza jednocześnie wymienić na nowe sieci wod-kan. znajdujące się w ciągu ulicy.

Recommended Posts