Burmistrz Ladka-Zdroju ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lądku-Zdroju.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz wymagania, które winien spełniać kandydat na wskazane stanowisko dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Lądek-Zdrój pod adresem:

http://www.bip.ug-ladekzdroj.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=5017&idmp=126&r=o

Zapraszamy chętnych do składania ofert!

Recommended Posts