Obchody 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Burmistrz Lądka-Zdroju
zaprasza na obchody 233. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

3 Maja 2024 r. (piątek)

Kościół Parafialny p.w. Narodzenia NMP, ul. Kościelna
godz. 10.00 – Msza Św. w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów
sztandarowych OSP oraz lądeckich szkół

Sala widowiskowa, Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5
godz. 15.00 – „W naszej pamięci” – koncert znanych pieśni patriotycznych i najpopularniejszych przebojów dawnych lat
w wykonaniu Małgorzaty Kulińskiej (śpiew) i Macieja Kulińskiego (akordeon)

 

Organizator:
Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju, pl. Staromłyński 5, tel. 74 8146 562, ckir@ladek.pl

 

Lądecki Klub Kyokushin Karate

Adres siedziby:
ul. T. Kościuszki 36/16, 57-540 Lądek-Zdrój
tel. 503 129 593
Adres e-mail: kyokushin_ladekzdroj@poczta.onet.pl
Nr KRS 0000177247

Osoby reprezentujące:
1. Barbara Kopczyk – Prezes
2. Bogusława Mularczyk – Skarbnik
3. Tomasz Słonecki – Członek zarządu

Liczba członków organizacji: 65

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
Celem naszej organizacji jest popularyzacja karate kyokushin wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu zapewnienia możliwości udziału w sporcie kwalifikowanym oraz przygotowanie do startu w zawodach na różnych szczeblach. Kształtuje u członków klubu wysokie wartości moralne i fizyczne, zapewnia ogólną wartościową formę wypoczynku i integracji.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Podstawą działalności Klubu jest praca społeczna jego członków. Treningi prowadzi trenerka II klasy karate, posiadająca licencję PTK Barbara Kopczyk 4 DAN. Na fundusze klubu składają się: wpisowe, składki członkowskie, opłaty za zajęcia oraz dotacje, które otrzymujemy z Gminy Lądek-Zdrój. Od 2009 r. reprezentujemy barwy klubu i miasta Lądek-Zdrój poprzez udział w zawodach, obozach, seminariach odnosząc liczne sukcesy: mistrzostwa Europy 2021 Świnoujście I miejsce, mistrzostwa Polski Katowice 2020 – I miejsce, Puchar Polski Włocławek 2019 – I miejsce, mistrzostwa Śląska Wołów 2019 – I miejsce, 2020 Nysa I miejsce, 2021 Dąbrowa Górnicza I miejsce.

Lądecki Klub Kyokushin Karate >> Śledź nas na Facebook

Stowarzyszenie Muzeum Lądeckie

Adres siedziby:

wg KRS: Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 791 719 422

Nr KRS 0000880632 data wpisu 29.01.2021

Osoby reprezentujące:

 1. Ewa Zadora – Prezes
 2. Roman Łambudzki – Wice Prezes
 3. Karina Fuglińska – Skarbnik
 4. Lena Wziętek – Sekretarz
 5. Warcisław Martynowski – Komisja Rewizyjna

Liczba członków organizacji: 15

Organizacja nie  prowadzi działalności  gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:
Zbudowanie kolekcji zbiorów muzealiów i prace naukowe nad kolekcją. Propagowanie historii Lądka. Konserwacja i współfinansowanie prac konserwatorskich obiektów ruchomych i nieruchomych . Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych. Rozpowszechnianie wiedzy historycznej związanej z regionem.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Stowarzyszenie utrzymuje się ze składek członków i darowizn.

Numer konta: 27 9588 0004 3903 5493 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie O/Lądek-Zdrój

Lądecki Klub Petanki

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507477753
Adres e-mail: petanka@o2.pl

Nr rejestru: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatowego w Kłodzku 73/2019 z datą 11.03.2019 r.

Osoby reprezentujące:
Bolesław  Bomba – Prezes
Teresa  Duma – Skarbnik

Liczba członków organizacji: 18

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe

Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Rozpowszechnianie gry wśród mieszkańców gminy, poprzez organizowanie nauki gry oraz organizowanie turniejów dla mieszkańców gminy. Członkowie klubu którzy mają licencje, biorą udział w rozgrywkach Klubowe Mistrzostwa Polski.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Członkowie klubu sami wykonali dwa bulodromy które posiadają 16 boisk do gry.

Numer konta:
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju 79 9588 0004 3903 3369 2000 0010

Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „Pupil”

Adres siedziby:
Lądek-Zdrój, ul. Cienista 5/3, 57-540 Lądek-Zdrój

Telefon: 668 141 935
Adres e-mail: pupil.ladek@wp.pl
Nr KRS 0000787089

Osoby reprezentujące:
Krystyna Krupa – prezes
Sylwia Kolendo-Kamecka – wiceprezes
Kinga Chełmińska – skarbnik

Liczba członków organizacji: 13, Liczba wolontariuszy: 7

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
1. Podejmowanie wszelkich dopuszczalnych prawem działań na rzecz pomocy porzuconym, skrzywdzonym, bezdomnym i wolno bytującym zwierzętom domowym oraz zwierzętom dzikim, których wiek lub stan zdrowia uniemożliwia samodzielne przetrwanie na wolności.
2. Zapobieganie okrucieństwu człowieka wobec zwierząt.
3. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt domowych, w tym opieki nad zwierzętami.
4. Kreowanie i wspieranie działań i inicjatyw w zakresie pomocy zwierzętom dzikim i wolno bytującym.
5. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
6. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie rozpoznania, ujawniania i ścigania przestępstw i wykroczeń związanych z prawami zwierząt.
7. Prowadzenie szerokiej działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.
8. Monitorowanie działań organów administracji publicznej i samorządowej w zakresie ustawowego zadania zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz ustawowych zadań ochrony zwierząt i przyrody.
9. Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
10. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska naturalnego.
11. Pomoc, doradztwo oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
12. Prowadzenie działań mających na celu regulację liczebności populacji bezdomnych zwierząt, szczególnie propagowanie sterylizacji i ścisłego ewidencjonowania.
13. Pomoc w prowadzeniu schroniska dla zwierząt.
14. Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
Współpracę z mieszkańcami, wolontariuszami, Urzędami Miast i Gmin w dziedzinie opieki nad bezdomnymi, zagubionymi i porzuconymi zwierzętami i ich adopcją. Stowarzyszenie kieruje się dobrem zwierząt w przypadkach konfliktowych, nieuregulowanych prawe, stosuje się do rozporządzeń, wytycznych i regulaminów schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Informacje na temat działalności organizacji pozarządowej:

Informacja o działalności za 2022 r.

Przychodami z działalności statutowej są:

 • składki członkowskie
 • darowizny
 • skarbonki ze zbiórek publicznych (zgłoszenie MSW)

Kosztami działalności finansowej są:

 • koszty administracyjne biurowe
 • koszty weterynaryjne (sterylizacja, kastracja, szczepienie, leczenie, opieka)
 • zakup karmy
 • zakup akcesoriów dla zwierząt
 • koszty umieszczenia zwierząt w schronisku

Stowarzyszenie i jego członkowie wspierają przez cały rok mieszkańców, którzy opiekują się bezdomnymi kotami na terenie miasta (dostawa comiesięczna karmy, opieka, leczenie, sterylizacja, kastracja).
Regularne wsparcie otrzymuje 3 opiekunów. Pomagamy również interwencyjnie gminom sąsiednim (Stronie, Bystrzyca).
– zakup karmy 1918,10 zł.
– leczenie weterynaryjne, sterylizacja, kastracja 2762 zł.

Ze składek członkowskich pozyskaliśmy 2000 zł.
Darowizny na cele statutowe 6059 zł.
Prowadzimy całoroczną zbiórkę funduszy do puszek-skarbonek na terenie miasta 2116 zł.
Umieszczenie zwierząt w schronisku 4200 zł.
Na sprawy organizacyjno-biurowe wydano 0 zł.

W ramach całorocznej akcji „Kochasz-sterylizuj” poddaliśmy sterylizacji i kastracji w 2022 r. 27 bezdomnych kotów.
Opłaciliśmy lub współfinansowaliśmy leczenie kotów chorych lub po wypadkach samochodowych. Opiekujemy się bezdomnymi kociętami w ramach rodziny tymczasowej do czasu znalezienia rodziny adopcyjnej.
Wspieramy opiekunów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i potrzebują domu dla swojego pupila. Wypożyczamy transporterki i klatki do wyłapywania zwierząt dzikich.

Przeprowadziliśmy 12 interwencji na zgłoszenie mieszkańców w sprawie złego traktowania zwierząt, głównie psów. Większość kończyły się pouczeniem. Jeden piesek został na wskutek interwencji zabrany do schroniska „Pod psią gwiazdą”. Jeden trafił do rodziny tymczasowej i po trzykrotnej próbie przekazania do adopcji trafił do rodziny. Codziennie odbieramy telefony od mieszkańców i kuracjuszy w sprawie bezdomnych bądź porzuconych zwierząt, z prośbą o znalezienie domu, odnalezienie zwierzaka, sterylizację, leczenie, jak również o pomoc w pozyskaniu karmy.

Członkowie Stowarzyszenia są również tymczasowym domem dla zwierząt. Wieziemy na koszt członków Stowarzyszenia zwierzęta do sterylizacji i leczenia. Prowadzimy akcje szukania nowych opiekunów dla zwierząt porzuconych. Wspieramy schronisko na naszym terenie „Pod psią gwiazdą”.

Numer konta: mBank 75 1140 2004 0000 3602 7890 4371

 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej

Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Adres do korespondencji: ul. Rynek 11, 57-540 Lądek-Zdrój
Strona internetowa: FB (Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej)
Adres e-mail: towpzl@gmail.com
Nr KRS 0000136007

Osoby reprezentujące:
Paulina Bagińska – Prezes
Robert Król – Skarbnik
Marzena Zawal – Vice Prezes

Liczba członków organizacji: 16, liczba wolontariuszy: 10

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Herbaciarnia pod Filarami – lokal gastronomiczny, miejsce spotkań, liczba zatrudnionych osób: 2

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:

 • kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądeckiej w kraju i za granicą oraz stworzenie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego, i ekologicznego,
 • poszerzanie i możliwe pełne wykorzystanie zaplecza leczniczego, turystycznego, rekreacyjnego, krajoznawczego i kulturowego regionu przy zachowaniu nowoczesnych metod wspierania ochrony środowiska i dóbr kultury.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

 • organizacja dorocznej imprezy plenerowej „Lądecka Noc Świętojańska”
 • współorganizacja Street Art. Festiwal Lądek-Zdrój
 • wydawnictwa i foldery promujące Ziemię Lądecką (mapka dzieł Michała Klahra, Lądecki Komiks)
 • działalność charytatywna – wsparcie mieszkańców gminy przy zdarzeniach losowych
 • działania wspierające uchodźców – nauka języka polskiego
 • organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych – współpraca z lokalnymi artystami
 • współtworzymy Konsorcjum Organizacji pozarządowych „Potrójna Inicjatywa”

Numer konta: 39 9588 0004 3901 2566 2000 0010 Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

Stowarzyszenie Kultura u Źródeł

Adres siedziby:
Pl. Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój
Tel. kontaktowy: 607 189 089
Strona internetowa: FB Stowarzyszenie Kultura u Źródeł
Adres e-mail: mslonecka.ladek@gmail.com

Nr KRS 0000461061

Osoby reprezentujące:
Andrzej Sikorski – Prezes zarządu
Karolina Sierakowska – Członek zarządu
Monika Słonecka – Członek zarządu

Liczba członków organizacji: 15,

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 1. Aktywizacja i animacja życia kulturalnego w regionie;
 2. Organizacja wydarzeń kulturalnych;
 3. Przeciwdziałania szerzącym się patologiom społecznym i innym niekorzystnym zjawiskom poprzez działalność kulturalną i artystyczną;
 4. Promocja twórczości i działalności młodych twórców i animatorów kultury;
 5. Działalność charytatywna;
 6. Podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 7. Działalność na rzecz mniejszości narodowych i grup wykluczonych społecznie;
 8. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych;
 9. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz rozwoju praw kobiet i mężczyzn;
 11. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 12. Wspieranie działań na rzecz nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 13. Upowszechnienie działań związanych z krajoznawstwem oraz wypoczynkiem dzieci i młodzieży;
 14. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 15. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 16. Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
 17. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 18. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami;
 19. Promocja i organizacja wolontariatu;
 20. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr.96,poz. 873 ze zm.), w zakresie określonym w pkt 1-23.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Działalność Stowarzyszenia Kultura u Źródeł skupia się w czterech głównych obszarach: animacji kultury, edukacji kulturalnej, promocji turystyki i działalności pomocowej. Stowarzyszenie działa na terenie miasta i gminy Lądek-Zdrój oraz Stronie Śląskie.

Animacja kultury
Działania kulturotwórcze to najbardziej widoczna i aktywna przestrzeń funkcjonowania stowarzyszenia. Najważniejsze wydarzenie realizowane przez organizację to Międzynarodowy Festiwal Tańca im. Olgi Sawickiej. Stowarzyszenie jest jego głównych organizatorem, a przedsięwzięcie należy do największych festiwali realizowanych w Lądku-Zdroju i w powiecie kłodzkim. Tutaj również stowarzyszenie może się pochwalić faktem, że od kilku lat festiwal finansowany jest nie tylko ze środków samorządowych Lądka-Zdroju, ale też z powiatu kłodzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a przede wszystkim z budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Za działania kulturotwórcze uznać należy również efekty pracy edukacyjnej stowarzyszenia, które pozyskuje i finansuje przedstawienia realizowane przez międzypokoleniowy Teatr „Stąd”. W ramach przedstawień powstają tradycyjne już „Lądeckie Opowieści Wigilijne”, zrealizowaliśmy także produkcje filmowe spektakli, które umieszczone są w sieci internetowej. Podobnym zadaniem będzie słuchowisko „Szóstka z lądeckiego Rynku” zrealizowana pod egidą stowarzyszenia, w której udział wzięły dzieci i młodzież z Doliny Białej Lądeckiej i Teatru „Stąd”.

Innym ważnym projektem zrealizowanym przez stowarzyszenie jest „Kulturalny skwerek”, czyli miejsce rekreacyjne przy Centrum Kultury i Rekreacji, które zaaranżowane zostało muralem przedstawiającym ważne dla kultury lokalnej, nieżyjące już postaci, zestaw relaksacyjny (ławki, krzesła i stolik), szafę z książkami oraz klomby kwietne. Otwarcie skweru miało miejsce w lecie 2021 r. i miało uroczysty charakter.

Edukacja kulturalna
Działalność edukacyjna stowarzyszenia opiera się na pracy projektowej. Jej stałym, cyklicznym elementem jest pozyskiwanie środków i realizacja warsztatów tanecznych dla dzieci podczas Międzynarodowego Festiwalu Tańca im. O. Sawickiej. Drugi stały projekt to realizacja prób/warsztatów Teatru „Stąd” do przedstawień bożonarodzeniowych i innych spektakli (we wrześniu 2021 r. „Król Lear”, w czerwcu 2022 r. „Sen nocy letniej”). Ponadto odbyły się warsztaty z tworzenia słuchowisk dla dzieci.

Promocja turystyki
Stowarzyszenie pozyskuje środki i realizuje wydawnictwa dotyczące walorów turystycznych Gminy Lądek-Zdrój. W ramach promocji powstają ulotki turystyczne, publikacje przewodnikowe z zakresu turystyki i historii Lądka-Zdroju oraz tablice informacyjne na szlakach. Innowacyjnym działaniem w tym zakresie jest wydanie w 2019 r. gry terenowej po Lądku-Zdroju „Kapitan Konopka na tropie” oraz w 2020 r. stworzenie aplikacji sieciowej do tej samej gry.

Działalność pomocowa
Pomoc charytatywna. W ramach tej działalności współorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy na pomoc Julii Kuczale, która chorowała na nowotwór złośliwy mózgu. Wsparliśmy zakupami uchodźczynie z Ukrainy po agresji rosyjskiej w 2022 r. W 2020 r., współpracowaliśmy przy powstaniu i funkcjonowania „Kulturalnej Szwalni”, która produkowała maseczki i fartuchy ochronne w ramach działań przeciwko pandemii koronawirusa Covid-19.

Numer konta: 95 9588 0004 3902 4657 2000 0010 Gospodarczy Bank spółdzielczy w Strzelinie 0/ Lądek-Zdrój