Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Strona internetowa: FB: Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi w Lądku-Zdroju
Adres e-mail: hdk.ladekzdroj@wp.pl
Nr KRS: PCK 00002255587

Osoby reprezentujące:
Anna Witos – Prezes
Grzegorz Szczygieł – Wice Prezes
Katarzyna Mironiak – Sekretarz

Liczba członków organizacji: 12, liczba wolontariuszy: 6
Organizacja prowadzi działalność gospodarczą: Nie

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Tak

Cele statutowe:
Promocja honorowego krwiodawstwa w różnych środowiskach oraz pozyskiwanie honorowych dawców krwi. Realizacja innych działań zgodnie z celem PCK a w szczególności zlecone przez organ administracji publicznej

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Organizowanie cyklicznych akcji poboru krwi

Recommended Posts