Adres siedziby:
Plac Staromłyński 5, 57-540 Lądek-Zdrój

Adres do korespondencji:
Krystyna Leśniewska-Pasionek, Radochów 138A, 57-540 Lądek-Zdrój

Strona internetowa: Lądeckie Spotkania Sentymentalne
Adres e-mail: krystyna.lesniewska.pasionek@gmail.com

Nr rejestru: Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Starosty Powiatowego w Kłodzku pod numerem 1/2016 z datą 5 września 2016
Osoby reprezentujące:
Krystyna Leśniewska-Pasionek – przedstawiciel

Liczba członków organizacji: 9

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:
1) Umożliwić sympatykom Lądka-Zdroju, należącym i nie należącym do Stowarzyszenia weekendowy pobyt w tej miejscowości, zawierający wątki:
–  towarzysko-wspomnieniowy sięgający także do wydarzeń, które zapoczątkowały powstanie Stowarzyszenia,
–  krajoznawczy, dotyczący Lądka-Zdroju i najbliższej okolicy,
– artystyczny, poznawczy lub naukowy, którego uczestnicy spotkania będą odbiorcami lub autorami.
2) Popularyzować Lądek-Zdrój jako miejscowość o ciekawej historii, architekturze, bogatej przyrodzie oraz jako uzdrowisko o niepowtarzalnych walorach.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Lądeckie Spotkania Sentymentalne organizują w Lądku-Zdroju coroczne, jesienne spotkania weekendowe, na których realizowane są wątki: krajoznawczy, artystyczny i wspomnieniowy, dotyczące głównie Lądka-Zdroju. Spotkań takich było siedem. W minionym roku 2022 miało miejsce w Sosnowcu spotkanie autorskie Krystyny Leśniewskiej-Pasionek pt. “W strumieniu dróg”.

Numer konta: 21 1240 4836 1111 0010 7208 4150

Recommended Posts