Adres siedziby:
ul. Strażacka 1 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 607 158 289
Strona internetowa: FB: osp lądek zdrój
Adres e-mail: ospladek@wp.pl
Nr KRS 0000343440

Osoby reprezentujące:
Czesław Korobij – prezes
Maciek Rzeźnik – wiceprezes
Łukasz Skowron – naczelnik

Liczba członków organizacji: 40

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe i informacje na temat działalności

  • prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
  • udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
  • informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
  • upowszechnianie, w szczególności wśród członków kultury fizycznej sportu oraz prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej,
  • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
  • działania na rzecz ochrony środowiska.

Numer konta: 72 9588 0004 3900 1339 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy Strzelin

Recommended Posts