Adres siedziby:
ul. Zamenhofa 2 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 507 477 753
Strona internetowa: FB: pzerii oddział rejonowy w Lądku-Zdroju
Adres e-mail: emeryciladek@o2.pl
Nr KRS 000109984

Osoby reprezentujące:
Bolesław Bomba – przewodniczący
Elżbieta Sosińska – wiceprzewodnicząca
Teresa Nowak – skarbnik
Danuta Hryniewicz-Kruk – sekretarz

Liczba członków organizacji: 157, liczba wolontariuszy: 35

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

  • poprawianie warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów i inwalidów oraz uczestniczenie w życiu publicznym
  • integrowanie i aktywizowanie seniorów
  • reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej
  • prowadzenie działalności charytatywnej
  • organizowanie zajęć edukacyjnych i prowadzenie klubu seniora

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:
Organizacja działa od 2008 roku i skupia seniorów z gminy Lądek-Zdrój. Działalność jest skierowana na integrację i aktywizację osób starszych poprzez organizowanie spotkań, wycieczek, warsztatów, konkursów, turnusów rehabilitacyjnych. Związek dzierżawi od Gminy teren na którym członkowie utworzyli działkę rekreacyjną, gdzie spędzają letnie dni. Na działce organizowane są doroczne turnieje petanki i inne formy rekreacji. Związek utrzymuje się ze składek członkowskich oraz dofinansowania w ramach realizacji zadań publicznych.

Numer konta: 66 9588 0004 3901 5567 2000 0010 Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oddział w Lądku-Zdroju

Recommended Posts