Adres do korespondencji:
ul. Kościuszki 44, 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 74 81 46 255
Strona internetowa: www.ladekzdroj.pttk.pl
Adres e-mail: pttk.ladek@gmail.com
Nr KRS 0000071105

Osoby reprezentujące:
Małgorzata Bednarek – Prezes
Grzegorz Szczygieł – Wiceprezes
Janusz Olszewski – Skarbnik
Janusz Chrzan – Sekretarz
Mirosław Zbrzeźniak – Członek Zarządu

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą
Liczba zatrudnionych osób: 1

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

Działalność w zakresie turystyki, kultury, oświaty i ochrony środowiska oraz inne działania ze sfery zadań publicznych w zakresie:

  • krzewienia turystyki i krajoznawstwa wśród odbiorców różnych grup wiekowych,
  • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski, szerzenia kultury turystyki i zapoznania z poznawczymi, wypoczynkowymi i zdrowotnymi walorami wędrownictwa,
  • ekologii i ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego oraz troski o racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

Organizacja działa od ponad 50 lat, zajmując się realizacją celów statutowych. Zrzesza 48 członków. W roku 2020 Oddział Bialski prowadzi cykl letnich wycieczek „ Z przewodnikiem po Lądku-Zdroju i okolicy”. Wycieczki są dofinansowane przez gminę Lądek-Zdrój, odbywają się albo od maja , albo od czerwca do września, w soboty i niedziele (ilość wycieczek uzależniona jest od wielkości dotacji).
Projekt „ Ziemia Kłodzka – mozaika 75 lat polskości i wielowiekowej historii”
Rezultaty zadania: 4 wycieczki na terenie Powiatu Kłodzkiego, które wpisywały się w zadania priorytetowe konkursu zarządu Powiatu kłodzkiego: promocja lokalnych i regionalnych produktów turystycznych. Wycieczki były typu autokarowego, połączone z przejściami turystycznymi i zwiedzaniem atrakcji sakralnych, przyrodniczych , historycznych.
Projekt trzeci „ z Kopciuszkiem po lądeckich szlakach” uzyskał dofinansowanie Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika. Projekt polegał na zrealizowaniu 10 filmów kilkuminutowych promujących lądeckie Singletracki, szlak Kurierów Solidarności SPCzS, trasy kuracyjne, punkty widokowe, szlaki tematyczne. Ukazało się też wydawnictwo o szlaku lądeckich kobiet i obiektach z nim związanych.
Organizacja posiada swoją siedzibę i lokale, które wynajmuje. Stan finansowy jest stabilny.

Numer konta: 72 9588 0004 3900 4734 2000 0010 PBS w Strzelinie Oddział w Lądku-Zdroju.

Recommended Posts