Adres siedziby:
Trzebieszowice 150, 57-540 Lądek-Zdrój

Strona internetowa: facebook.com/zamek.trzebieszowice
Adres e-mail: zamektrzebieszowice@gmail.com
Nr KRS 0000206739

Osoby reprezentujące:
Michał Wojtaszek – Prezes Zarządu
Henryk Solarz – Wiceprezes Zarządu
Ryszard Brzeziński – Wiceprezes Zarządu
Bartłomiej Stańco – Skarbnik Zarządu
Marek Wojtal – Członek Zarządu
Kamil Porębski – Członek Zarządu

Liczba członków organizacji: 60, Liczba wolontariuszy: 12

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Liczba zatrudnionych osób: 1-3

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie rejestrowane
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

  • rozwój różnych dyscyplin sportu i turystyki oraz stałe podnoszenie poziomu sportowego
  • współudział w dbałości o zdrowie, rozwój fizyczny i kulturowy mieszkańców
  • czynny udział w kulturalnym, gospodarczym i społecznym rozwoju miejscowości i gminy
  • organizowanie oraz udział w rozgrywkach sportowych i kulturalnych miejscowości

Informacje na temat działalności organizacji pozarządowej:
Swoją działalność finansową L.K.S. „Zamek” Trzebieszowice opiera przede wszystkim o dotacje od samorządu gminnego, Ministerstwa Kultury i Sportu oraz darowizny od osób prywatnych. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie pobiera żadnych opłat oraz składek od swoich członków. Pozafinansowa działalność Klubu to w szczególności wolontariat lokalnych społeczników, którzy dbają o sferę infrastrukturalną oraz organizacyjną stowarzyszenia. Klub istnieje od 1946 roku i został założony przez mieszkańców miejscowości. W 2000 r. został zarejestrowany jako stowarzyszenie w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000206739. Obiektem użytkowanym przez mas jest stadion sportowy w Trzebieszowicach wybudowany przez Totalizator Sportowy w 1999 roku po Powodzi Tysiąclecia. Stadion sportowy ubogaca obiekt szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Trzebieszowicach. Klub sportowy posiada sekcję piłki nożnej. Klub od wielu lat wychowuje i szkoli piłkarzy, którzy zasilają lokalne kluby piłkarskie oraz stanowią o przyszłości rozwoju kulturowego i fizycznego lokalnego społeczeństwa. W stowarzyszeniu pracują trenerzy piłki nożnej z licencjami UEFA. Priorytetem naszej działalności jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu rywalizacji sportowej, aktywnego spędzania wolnego czasu oraz aktywności fizycznej kulturowej.

Numer konta:
LUDOWY KLUB SPORTOWY ‘ZAMEK’
TRZEBIESZOWICE 150
57-541 TRZEBIESZOWICE
Bank GBS Strzelin 75 9588 0004 3900 8484 2000 0010

Recommended Posts