Adres siedziby:
ul. Zwycięstwa 14 , 57-540 Lądek-Zdrój
Telefon: 888 040 108
Strona internetowa: FB:@Stowarzyszenie ArteWeda
Adres e-mail: arteweda@gmail.com
Nr KRS 0000725604

Osoby reprezentujące:
Anastazja Sosnowska – Prezes
Ilona Kalińska – Vice Prezes
Elżbieta Sosnowska – Członek Zarządu

Liczba członków organizacji: 12, liczba wolontariuszy: 8

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Forma prawna organizacji: stowarzyszenie zwykłe
Status organizacji pożytku publicznego (OPP): Nie

Cele statutowe:

 • działalność na rzecz integracji społecznej,
 • działalność wspomagająca przede wszystkim rozwój społeczności lokalnej,
 • działalność na rzecz międzypokoleniowej, międzynarodowej, międzykulturalnej, międzykulturowej, międzyrasowej, międzyreligijnej, międzydyscyplinarnej współpracy wspomagającej procesy poznawcze,
 • działalność edukacyjno – szkoleniowa,
 • pomoc w zdobywaniu wiedzy i poszerzaniu zainteresowań,
 • działalność kulturalno-oświatowa,
 • wspieranie, kreowanie i promocja działań artystycznych, rękodzielniczych i praktycznych,
 • działalność wspomagająca wychowanie i rozwój psychofizyczny,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie i promocja turystyki i krajoznawstwa,
 • promocja ekologii, ochrony środowiska, i istot w nim przebywających,
 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • promocja technologii przyjaznych człowiekowi,
 • działalność charytatywna i dobroczynna,
 • spełnianie dziecięcych marzeń.

Informacje nt. działalności organizacji pozarządowej:

 • organizowanie projektów Erasmus +K1 i K2,
 • udział w programach Działaj Lokalnie, Równać Szanse, Lokalne Partnerstwa, Festiwale, Street ART. Lądek-Zdrój, Noc Świętojańska, Dziarskie Babki (Projekt), Studenci dla Mariupola,
 • współtworzymy Konsorcjum Organizacji pozarządowych „ Potrójna Inicjatywa”.

Numer konta: 22 1140 2004 0000 3802 7768 4773 mBank

 

Recommended Posts